Terms & Conditions

Terms & Conditions

Các Điều khoản & Điều kiện này cùng với Chính sách Bảo mật của chúng tôi (bạn có thể xem bằng cách nhấp vào đây) và Chính sách Cookie (mà bạn có thể xem bằng cách nhấp vào đây) quản lý quyền truy cập và sử dụng trang web by Double A và cung cấp cho bạn (“Dịch vụ”) và mọi trang như blog, tính năng, nội dung khác được liên kết (bao gồm mọi thông tin, văn bản, đồ họa, ảnh, danh sách các mục được bạn biên soạn, nhận xét, đánh giá , liên kết hoặc các tài liệu khác được tải lên, tải xuống hoặc xuất hiện hoặc liên kết với Dịch vụ) hoặc các ứng dụng được cung cấp theo thời gian bởi by Double A trong kết nối với (được gọi chung là “Nội dung”). Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn được điều chỉnh theo sự chấp nhận của bạn và tuân thủ các Điều khoản này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này.

Điều khoản cơ bản

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng Dịch vụ, đối với bất kỳ nội dung nào bạn đăng lên Dịch vụ và về bất kỳ hậu quả nào của nội dung đó. Nội dung bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên Dịch vụ (bao gồm đánh giá sản phẩm, các mục bạn chọn làm một phần của “Mục đã lưu”) sẽ có thể được người dùng khác của Dịch vụ xem và thông qua các dịch vụ và trang web của bên thứ ba.

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn từ 13 tuổi trở lên. Chúng tôi không cố ý tiếp thị hoặc bán sản phẩm cho trẻ em mua. Bạn chỉ có thể mua vật phẩm từ by Double A nếu bạn có khả năng hợp pháp hình thành một hợp đồng ràng buộc với by Double A (hoặc nếu bạn dưới 18 tuổi, nhưng trên 13 tuổi, với sự đồng ý và sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ) và có thể tuân thủ và tuân thủ các Điều khoản này và không phải là người bị cấm nhận Dịch vụ theo luật của Việt Nam. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ tuân thủ các Điều khoản này và tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. Nếu bạn mở tài khoản thay mặt cho công ty, tổ chức hoặc tổ chức khác, thì: “bạn” bao gồm bạn và pháp nhân đó; và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền thay mặt cho pháp nhân đó để ràng buộc pháp nhân với các Điều khoản này; và bạn đồng ý với các Điều khoản này thay mặt cho pháp nhân.

Các dịch vụ mà by Double A cung cấp luôn phát triển và hình thức và bản chất của các Dịch vụ mà by Double A cung cấp có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước cho bạn. Ngoài ra, by Double A có thể dừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) cho bạn hoặc cho người dùng nói chung và có thể không cung cấp cho bạn thông báo trước. by Double A giữ quyền tạo ra giới hạn sử dụng và lưu trữ theo quyết định riêng của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn.

Dịch vụ có thể bao gồm quảng cáo, có thể được nhắm mục tiêu đến Nội dung hoặc thông tin về Dịch vụ, các truy vấn được thực hiện thông qua Dịch vụ hoặc thông tin khác. Các loại và phạm vi quảng cáo của by Double A trên Dịch vụ có thể thay đổi. Khi xem xét by Double A cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng by Double A và nhà cung cấp bên thứ ba và đối tác có thể đặt quảng cáo đó trên Dịch vụ hoặc liên quan đến việc hiển thị Nội dung hoặc thông tin từ Dịch vụ được đăng ký bởi bạn hay người khác.

Đăng ký tài khoản

Để đăng ký, bạn được yêu cầu cung cấp tên người dùng, địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Bạn cũng có thể thêm ảnh tiểu sử và tiểu sử và thêm tùy chọn người dùng.

Tất cả các chi tiết cá nhân được bạn tiết lộ trên Dịch vụ sẽ được thu thập và xử lý theo Chính sách bảo mật và Chính sách cookie của chúng tôi. Bạn đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và đầy đủ.

Bạn đồng ý đăng ký với by Double A và truy cập và sử dụng tài khoản của bạn chỉ để sử dụng cá nhân. Bạn không được phép người khác sử dụng tài khoản của bạn.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giữ đăng ký và các chi tiết cá nhân khác (bao gồm tên người dùng và mật khẩu) cho tài khoản của mình một cách bí mật.

Bạn sẽ kịp thời thông báo cho by Double A về bất kỳ quyền truy cập trái phép nào của bên thứ ba hoặc trái phép vào tài khoản của bạn. Bạn sẽ hợp tác với, và hỗ trợ, chúng tôi trong bất kỳ hành động hoặc thủ tục tố tụng nào của chúng tôi để ngăn chặn hoặc xử lý bất kỳ việc nhận, truy cập hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin đăng ký và các chi tiết cá nhân được cung cấp cho by Double A là đúng sự thật và chính xác.

Đăng ký bằng Facebook Connect

Bạn cũng có thể đăng ký bằng Facebook Connect, cho phép bạn đăng ký với by Double A thông qua tài khoản Facebook của bạn. Nếu bạn quyết định làm điều này, bạn cho phép chúng tôi truy cập thông tin cơ bản từ tài khoản Facebook của bạn. Thông tin này được thu thập bởi Facebook và được cung cấp cho chúng tôi theo các điều khoản của chính sách bảo mật của Facebook. Chúng tôi không có quyền kiểm soát cài đặt bảo mật tài khoản cá nhân trên các dịch vụ hoặc chính sách như vậy về cách thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng. Bạn và Facebook đang kiểm soát những vấn đề này, không phải chúng tôi. Trước khi sử dụng các tính năng này, bạn nên đọc tất cả các chính sách và thông tin trên Facebook để tìm hiểu thêm về cách họ xử lý thông tin của bạn. by Double A không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của Facebook và bất kỳ việc sử dụng các tính năng của nhà cung cấp dịch vụ truyền thông xã hội được kết nối nào đến từ nền tảng của Facebook.

Mua sản phẩm thông qua by Double A

By Double A là một trung gian trực tuyến hợp tác với một số thương hiệu để cung cấp cho bạn một loạt các mặt hàng thời trang để mua.

Mua trên trang web Đối tác của by Double A

Khi bạn chọn một sản phẩm cụ thể mà bạn muốn mua, bạn sẽ được đưa trực tiếp đến bên thứ ba của đối tác của by Double A  (gọi là “Đối tác”) và yêu cầu cung cấp thêm chi tiết cá nhân, có khả năng bao gồm địa chỉ thanh toán và giao hàng của bạn và chi tiết thẻ thanh toán. Các chi tiết cá nhân bạn nhập trên các trang web Đối tác by Double A này sẽ được thu thập, lưu trữ và xử lý theo các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của các trang web này. Bạn phải đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư và cookie của trang web Đối tác trước khi mua các mặt hàng của bạn từ họ. By Double A không chịu trách nhiệm về các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật và / hoặc thực hành trên các trang web khác. Đối tác hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web của họ, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề phát sinh từ việc xử lý giao dịch của bạn trên các trang web Đối tác. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân được thu thập trên Dịch vụ. Vui lòng xem Chính sách bảo mật và Chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Thanh toán

Thanh toán trên website của Đối tác

Khi bạn đang thực hiện thanh toán trên một trong các trang web Đối tác của chúng tôi, thanh toán có thể được thực hiện bằng bất kỳ thẻ nào được Đối tác chấp nhận cung cấp sản phẩm. Bạn sẽ được yêu cầu nhập chi tiết giao hàng, chi tiết thanh toán và chi tiết thanh toán của mình để mua sản phẩm từ Đối tác By Double A.

Nội dung trên Dịch vụ

Tất cả Nội dung bạn đăng trên Dịch vụ (chẳng hạn như đánh giá sản phẩm) là trách nhiệm duy nhất của người đã bắt nguồn Nội dung đó.

Mặc dù by Double A không thường xuyên giám sát hoặc giám sát nội dung được đăng bởi người dùng Dịch vụ, by Double A bảo lưu quyền làm như vậy và xóa nội dung vi phạm các Điều khoản này (hoặc luật hiện hành) mà by Double A nên biết, nhưng by Double A không có nghĩa vụ phải làm vì thế. Bất kỳ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ Nội dung hoặc tài liệu nào được đăng qua Dịch vụ hoặc do bạn thu thập thông qua Dịch vụ đều có nguy cơ của riêng bạn. Nếu chúng tôi được bên thứ ba thông báo rằng Nội dung bạn gửi hoặc đăng là vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào, bằng thư hoặc tinh thần của các Điều khoản này, chúng tôi có quyền xóa Nội dung đó khỏi Dịch vụ mà không cần thông báo bạn.

by Double A không xác nhận, hỗ trợ, đại diện hoặc đảm bảo tính đầy đủ, trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ Nội dung hoặc thông tin liên lạc nào được đăng qua Dịch vụ hoặc xác nhận bất kỳ ý kiến ​​nào được người dùng dịch vụ thể hiện. Bạn hiểu rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung có thể xúc phạm, có hại, không chính xác hoặc không thích hợp hoặc trong một số trường hợp, các bài đăng đã bị gắn nhãn sai hoặc lừa đảo. Trong mọi trường hợp, by Double A sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào được đăng tải, gửi qua email, được truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ hoặc phát sóng ở nơi khác.

Sau khi chấm dứt hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn hoặc nếu bạn xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ, chúng tôi có thể giữ lại Nội dung của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại cho mục đích sao lưu, lưu trữ hoặc kiểm tra. Hơn nữa, chúng tôi và những người dùng khác của Dịch vụ có thể lưu giữ và tiếp tục sử dụng, lưu trữ, hiển thị, sao chép, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, thực hiện và phân phối bất kỳ Nội dung nào của bạn mà người dùng khác đã lưu trữ hoặc chia sẻ thông qua Dịch vụ.

Chúng tôi cho phép bạn theo dõi người dùng by Double A khác và các mặt hàng họ đã biên soạn trên Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý cho phép những người dùng Dịch vụ khác theo dõi bạn.

Ngày có hiệu lực: 28.06.2018

top