Data Protection and Privacy Notice

Data Protection and Privacy Notice

Khi bạn truy cập vào trang web của by Double A (“Trang web”) và cung cấp cho bạn (gọi chung là “Dịch vụ”), bạn truy cập các trang hoặc blog được liên kết, các tính năng, nội dung (bao gồm bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, ảnh, danh sách các mục được bạn biên soạn, nhận xét, đánh giá, liên kết hoặc các tài liệu khác được tải lên, tải xuống hoặc xuất hiện hoặc liên kết với Dịch vụ) (gọi chung là “Nội dung”). Bằng cách cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn để thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn, như được mô tả trong Thông báo này, chúng tôi có thể làm cho Dịch vụ tốt hơn cho bạn, như hiển thị cho bạn nhiều sản phẩm có liên quan hơn và giúp bạn dễ dàng hơn để bạn theo dõi các sản phẩm bạn quan tâm.

 1. Thông báo này bao gồm những gì?

Thông báo này bao gồm việc xử lý dữ liệu cá nhân của by Double Aby Double A thu thập khi bạn truy cập Dịch vụ và / hoặc sử dụng Nội dung. Chúng tôi giải thích thông tin nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập thông tin đó và các lựa chọn bạn có liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

 1. by Double A thu thập thông tin cá nhân nào?

Chúng tôi có thể thu thập hai loại dữ liệu và thông tin từ bạn:

Loại thông tin đầu tiên là thông tin không thể nhận dạng và ẩn danh (“Thông tin phi cá nhân”). Chúng tôi không biết danh tính của Người dùng mà từ đó chúng tôi đã thu thập Thông tin phi cá nhân. Thông tin không phải là thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin không được che giấu nào có sẵn cho chúng tôi trong khi Người dùng đang sử dụng Trang web. Thông tin phi cá nhân đang được thu thập bao gồm thông tin kỹ thuật và thông tin hành vi, bao gồm, nhưng không giới hạn, hệ điều hành, loại trình duyệt, độ phân giải màn hình, khoảng thời gian Người dùng truy cập Trang web, v.v.

Loại thông tin thứ hai là thông tin nhận dạng cá nhân (“Thông tin cá nhân”).

Thông tin này có thể xác định một cá nhân hoặc có thể có tính chất riêng tư và / hoặc nhạy cảm. Thông tin cá nhân đang được thu thập bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp một cách có ý thức và tự nguyện bởi bạn bao gồm tên, email, địa chỉ, địa chỉ IP và các số nhận dạng duy nhất khác và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp cho by Double A.

Là khách hàng, bạn không có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào để cung cấp bất kỳ thông tin nào cho by Double A. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định để hoạt động chính xác, bao gồm việc hoàn tất giao dịch nhân danh bạn. Thông tin đăng nhập (email và tên người dùng) cho phép chúng tôi cá nhân hóa và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng bất kỳ Thông tin Cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi được cung cấp theo ý muốn của riêng bạn, cho các mục đích được đề cập trong Thông báo Bảo mật này và chúng tôi có thể giữ Thông tin Cá nhân đó trong cơ sở dữ liệu sẽ được đăng ký và lưu giữ phù hợp với luật và quy định hiện hành.

Chúng tôi giữ lại thông tin cá nhân không còn được phép hợp pháp và xóa thông tin cá nhân khi nó không còn cần thiết cho các mục đích được nêu trong Thông báo này nữa.

 1. Làm thế nào để chúng tôi thu thập thông tin về người dùng của chúng tôi?
 2. Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký và mở một tài khoản với by Double A bằng cách điền vào mẫu đăng ký. Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập vào Dịch vụ hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác. Các loại dữ liệu cá nhân được thu thập có thể bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ email, địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, tên người dùng, mật khẩu và bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để chúng tôi cung cấp Dịch vụ, bao gồm tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản và hồ sơ của bạn trên các trang web của bên thứ ba mà Dịch vụ tương tác.

Chúng tôi sẽ thu thập chi tiết các giao dịch bạn thực hiện thông qua Dịch vụ của chúng tôi và việc thực hiện các đơn đặt hàng của bạn. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ về thư từ đó.

Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin nhất định, nhưng sau đó bạn có thể không tận dụng được nhiều tính năng của chúng tôi.

 1. Dữ liệu cá nhân được thu thập tự động
 2. Chúng tôi nhận và lưu trữ một số loại thông tin nhất định bất cứ khi nào bạn tương tác với Trang web của chúng tôi hoặc sử dụng một tính năng khác của Dịch vụ của chúng tôi. Nói cách khác, khi bạn đang sử dụng Trang web mà chúng tôi biết và có thể thu thập, thu thập và ghi lại thông tin liên quan đến việc sử dụng đó, độc lập hoặc thông qua trợ giúp của các dịch vụ bên thứ ba như được nêu chi tiết bên dưới. by Double A tự động nhận và ghi lại thông tin trên nhật ký máy chủ của chúng tôi từ trình duyệt của bạn bao gồm địa chỉ IP, thông tin cookie nhất định (vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin) và trang bạn yêu cầu.
 3. Nói chung, Dịch vụ của chúng tôi tự động thu thập thông tin sử dụng, chẳng hạn như số lượng và tần suất khách truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi và các thành phần của dịch vụ, tương tự như dữ liệu tùy chọn âm nhạc của người dùng hoặc xếp hạng truyền hình cho biết số người đã xem một chương trình cụ thể. by Double A chỉ sử dụng dữ liệu này dưới dạng tổng hợp, đó là, như một thước đo thống kê, và không theo cách thức sẽ nhận dạng cá nhân bạn. Loại dữ liệu tổng hợp này cho phép chúng tôi biết tần suất khách hàng sử dụng các phần của Dịch vụ hoặc một tính năng khác của Nội dung để chúng tôi có thể làm cho Dịch vụ thu hút càng nhiều khách hàng càng tốt và cải thiện Nội dung. Là một phần của việc sử dụng thông tin này, chúng tôi có thể cung cấp thông tin tổng hợp cho các đối tác của chúng tôi về cách khách hàng của chúng tôi, sử dụng chung Nội dung của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ loại dữ liệu thống kê này để các đối tác của chúng tôi cũng hiểu tần suất mọi người sử dụng Nội dung của chúng tôi để họ cũng có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến tối ưu. Một lần nữa, By Double A không bao giờ tiết lộ thông tin tổng hợp cho một đối tác theo cách thức sẽ nhận dạng cá nhân bạn, trừ khi nó cần để hoàn thành giao dịch nhân danh bạn. By Double A chỉ tiết lộ thông tin cho bên thứ ba mà nó tin tưởng.

iii. E-mail

Chúng tôi thường nhận được xác nhận khi bạn mở một email từ By Double A nếu máy tính của bạn hỗ trợ loại chương trình này. By Double A sử dụng xác nhận này để giúp chúng tôi làm cho email trở nên thú vị và hữu ích hơn. Chúng tôi cũng so sánh danh sách khách hàng của chúng tôi với các danh sách nhận được từ các công ty khác, trong nỗ lực tránh gửi tin nhắn không cần thiết cho khách hàng của chúng tôi.

Tùy thuộc vào cài đặt thông báo qua email của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn các bản cập nhật “cảnh báo bán hàng” tức thì, hàng ngày hoặc hàng tuần và các email tiếp thị khác bao gồm các sản phẩm mới mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn ngừng nhận các cập nhật này bất kỳ lúc nào bằng cách chọn không tham gia email quảng cáo sử dụng liên kết hủy đăng ký trong email, cập nhật cài đặt tài khoản của bạn hoặc thông qua các cài đặt khác mà chúng tôi có thể cung cấp cho mục đích này.

 1. Về Cookies?

Vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi.

 1. Tại sao chúng tôi thu thập thông tin?

Thông tin phi cá nhân được thu thập để:

 • Tạo dữ liệu thống kê tổng hợp cho các mục đích nghiên cứu và tùy chỉnh và cải thiện Trang web

Thông tin cá nhân được thu thập để:

 • Vận hành các dịch vụ
 • Thanh toán quy trìnhS
 • Giao tiếp với bạn về đơn đặt hàng của bạn, cũng như các sản phẩm, dịch vụ và khuyến mại
 • Quản lý tài khoản của bạn và cập nhật hồ sơ của chúng tôi
 • Hiển thị nội dung và giới thiệu hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm
 • Cải thiện Dịch vụ và nền tảng của chúng tôi, ngăn chặn hoặc phát hiện việc lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi và cho phép các bên thứ ba thực hiện các chức năng kỹ thuật, hậu cần hoặc các chức năng khác thay mặt chúng tôi
 • Có thể liên hệ với bạn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, lời nhắc bán hàng và các thông tin liên quan khác cho Dịch vụ và thu thập phản hồi
 • Đối với nghiên cứu thị trường, các vấn đề khắc phục sự cố, phát hiện và bảo vệ chống lại lỗi, gian lận hoặc hoạt động tội phạm khác
 • Cung cấp cho nhà thầu bên thứ ba
 • Để kiểm soát rủi ro, để phát hiện và ngăn chặn gian lận, tuân thủ luật pháp và các quy định, và tuân thủ các quy trình pháp lý và yêu cầu thực thi pháp luật khác
 • Để thực thi các Điều khoản và Điều kiện của By Double A, Thông báo Bảo mật và Chính sách Cookie
 1. Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba

Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn như được mô tả trong Thông báo này và yêu cầu các pháp nhân thương mại mà chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn để đồng ý giữ bí mật thông tin của bạn.

 1. Trang web Đối tác By Double A Chúng tôi Không Kiểm soát

By Double A làm việc với một loạt các thương gia (“Đối tác By Double A“) để cung cấp cho bạn sự lựa chọn rộng nhất có thể về các mặt hàng thời trang thông qua các dịch vụ. Chúng tôi quảng bá và bán các mặt hàng do Đối tác By Double A cung cấp thông qua Dịch vụ. Khi bạn chọn mua một mặt hàng, bạn có thể được đưa thẳng đến cửa hàng trực tuyến của họ. Bạn có thể dễ dàng nhận ra khi một doanh nghiệp của bên thứ ba được liên kết với giao dịch của bạn và chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn có liên quan đến các giao dịch đó với doanh nghiệp đó. Xin lưu ý rằng: (i) doanh nghiệp của bên thứ ba sẽ sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của họ; (ii) bạn nên kiểm tra chính sách của mình trước khi hoàn thành bất kỳ giao dịch nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của bên thứ ba đó; và (iii) doanh nghiệp bên thứ ba đó tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

 1. Các bên thứ ba khác

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba được chọn bao gồm nhà quảng cáo và mạng quảng cáo yêu cầu dữ liệu để chọn và phân phối quảng cáo có liên quan cho bạn và những người khác. Chúng tôi không tiết lộ thông tin về cá nhân có thể nhận dạng cho nhà quảng cáo của chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho họ thông tin tổng hợp về người dùng của chúng tôi (ví dụ: chúng tôi có thể thông báo cho họ rằng 500 nam giới dưới 30 tuổi đã nhấp vào quảng cáo của họ vào bất kỳ ngày cụ thể nào). Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin tổng hợp như vậy để giúp nhà quảng cáo tiếp cận loại đối tượng họ muốn nhắm mục tiêu (ví dụ: phụ nữ trong SW1). Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn để cho phép chúng tôi tuân thủ mong muốn của nhà quảng cáo bằng cách hiển thị quảng cáo của họ cho đối tượng mục tiêu đó.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà phân tích và nhà cung cấp công cụ tìm kiếm hỗ trợ chúng tôi trong việc cải thiện và tối ưu hóa trang web của mình. Chúng tôi đã triển khai tính năng Báo cáo nhân khẩu học và sở thích của Google Analytics. Nhấp vào đây để biết thông tin về việc chọn không tham gia các tính năng của Google Analytics.

iii. Agents

Chúng tôi sử dụng các công ty và người khác để thực hiện các nhiệm vụ thay mặt chúng tôi và cần chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. Trừ khi chúng tôi nói khác với bạn, các đại lý của By Double A không có quyền sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ ngoài những gì cần thiết để hỗ trợ chúng tôi.

 1. Hồ sơ người dùng và thông tin khác bạn đăng

Thông tin hồ sơ người dùng bao gồm tên người dùng, tên, địa chỉ email và thông tin khác bạn nhập (“Nội dung gửi của người dùng”) có thể được hiển thị cho người dùng khác để tạo điều kiện cho người dùng tương tác trong Dịch vụ và cho phép bạn theo dõi người dùng khác và họ theo dõi bạn. Địa chỉ email được sử dụng để thêm Người dùng mới gửi vào hồ sơ người dùng và để giao tiếp thông qua Đăng ký của người dùng. Bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc nội dung nào mà bạn tự nguyện tiết lộ trực tuyến (trên các bảng thảo luận, trong các tin nhắn và các khu vực trò chuyện, thông qua các bài đánh giá trong các trang sản phẩm, v.v.) đều có sẵn và có thể được người khác xem, thu thập và sử dụng. Mọi hình ảnh, chú thích, mô tả thực tế, sở thích cá nhân hoặc nội dung khác mà bạn gửi đến Dịch vụ có thể được phân phối lại qua Internet và các kênh truyền thông khác và có thể được công chúng xem.

Xin lưu ý rằng bất cứ khi nào bạn tự nguyện đăng thông tin lên các khu vực công cộng trên Dịch vụ hoặc bất kỳ diễn đàn công khai nào khác, thông tin đó có thể được công chúng truy cập.

 1. Giao tiếp để đáp ứng các yêu cầu của người dùng

Là một phần của Dịch vụ, bạn sẽ nhận được email từ By Double A và các liên lạc khác liên quan đến Nội dung gửi của Người dùng của bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách đăng các Bài gửi của Người dùng, By Double A có thể gửi cho bạn email và thông báo khác mà nó xác định theo quyết định riêng của mình liên quan đến Nội dung gửi của Người dùng của bạn. By Double A có thể cần cung cấp cho bạn một số thông tin nhất định, chẳng hạn như thông báo dịch vụ và thông báo quản trị. Các liên lạc này được coi là một phần của Dịch vụ và tài khoản By Double A của bạn, mà bạn có thể không chọn không tham gia nhận được.

 1. Tiếp thị liên kết

Chúng tôi có thể chia sẻ một số hoặc tất cả dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh hoặc công ty nào khác của chúng tôi dưới sự kiểm soát chung với chúng tôi.

Để tránh nghi ngờ, By Double A có thể chuyển giao và tiết lộ thông tin phi cá nhân cho bên thứ ba theo quyết định riêng của mình.

 1. Thông tin cá nhân của tôi có an toàn không?

Dữ liệu cá nhân trong tài khoản By Double A bạn có với chúng tôi được bảo vệ bằng mật khẩu cho quyền riêng tư và bảo mật của bạn. Bạn cần đảm bảo rằng không có quyền truy cập trái phép vào tài khoản và dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu của bạn một cách thích hợp và giới hạn quyền truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn bằng cách đăng xuất sau khi bạn đã truy cập xong tài khoản của mình. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào theo mật khẩu của bạn. By Double A khuyến khích bạn sử dụng mật khẩu “mạnh” (mật khẩu sử dụng kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu) với tài khoản của bạn. By Double A không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ các yêu cầu trên.

Thật không may, việc truyền tải thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn. By Double A nỗ lực để bảo vệ dữ liệu cá nhân nhưng By Double A không thể đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn được truyền tới Dịch vụ của chúng tôi. Việc nhập hoặc sử dụng trái phép, lỗi phần cứng hoặc phần mềm và các yếu tố khác có thể làm tổn hại đến bảo mật thông tin người dùng bất kỳ lúc nào. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được truyền tới nền tảng của chúng tôi; bất kỳ sự truyền tải dữ liệu nào đều có nguy cơ của riêng bạn. Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các thủ tục nghiêm ngặt và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép.

 1. Liên kết tới trang web của bên thứ ba thì sao?

Dịch vụ chứa các liên kết đến các trang web khác. By Double A không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật và / hoặc thực hành trên các trang web khác. Khi liên kết đến một trang web khác, bạn nên đọc chính sách bảo mật được nêu trên trang web đó. Thông báo này chỉ điều chỉnh thông tin được thu thập trên Dịch vụ.

Chúng tôi sẽ chăm sóc để duy trì các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi mã hóa thông tin của bạn để bảo vệ thông tin khỏi việc sử dụng trái phép. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng đối tác kinh doanh của bên thứ ba mà chúng tôi chuyển bất kỳ dữ liệu nào sẽ cung cấp đủ bảo vệ dữ liệu cá nhân đó.

 1. Duy trì dữ liệu

Sau khi yêu cầu từ Người dùng xóa bất kỳ dữ liệu nào, quá trình tự động sẽ bắt đầu xóa vĩnh viễn dữ liệu có liên quan. Sau khi bắt đầu, quá trình này không thể được đảo ngược và dữ liệu sẽ bị xóa vĩnh viễn. Bất kỳ dữ liệu nào không bị xóa sẽ được lưu giữ theo cách ẩn danh.

Là người dùng đã đăng ký, bạn luôn có thể xem, truy cập, thay đổi và xóa thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình.

Tương tự, By Double A thu thập và giữ lại dữ liệu sử dụng, siêu dữ liệu và thông tin thống kê khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ không phải tuân thủ các quy trình xóa trong Thông báo này và có thể được giữ lại bởi By Double A. Một số dữ liệu có thể được giữ lại trên các máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi.

10. Tôi có những lựa chọn nào?

Như đã nêu ở trên, bạn luôn có thể chọn không tiết lộ thông tin, mặc dù có thể ảnh hưởng đến chất lượng Dịch vụ.

Khi tài khoản By Double A được kích hoạt, bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản của mình bằng cách thực hiện theo hướng dẫn tại phần Cài đặt tài khoản của Dịch vụ. Xin lưu ý rằng một số thông tin có thể vẫn còn trong hồ sơ của chúng tôi sau khi xóa tài khoản của bạn.

Khi bạn đăng ký một tài khoản tại Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý nhận một số email hoặc thông tin liên lạc khác từ chúng tôi; nếu bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào như vậy, bạn không nên đăng ký một tài khoản tại Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, trực tiếp hoặc thay mặt cho một trong các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi loại và tần suất của các email bạn nhận được từ chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt email của bạn tại đây hoặc bằng cách hủy đăng ký các email đó.

Hầu hết các thiết bị di động cung cấp cho người dùng khả năng vô hiệu hóa dịch vụ vị trí. Các điều khiển này thường nằm trong menu cài đặt của thiết bị. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn nếu bạn có thắc mắc về cách tắt dịch vụ vị trí của thiết bị.

Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không nhận thông báo pháp lý từ chúng tôi, như Thông báo này, các thông báo pháp lý đó vẫn sẽ chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ và bạn có trách nhiệm xem xét các thông báo pháp lý đó để thay đổi.

 1. Trẻ em

Chúng tôi không cố ý tiếp thị hoặc bán sản phẩm cho trẻ em mua. Dịch vụ không được thiết kế cho trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng. Trẻ em dưới 13 tuổi không được phép đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc gửi dữ liệu cá nhân thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó ngay lập tức.

 1. Thay đổi đối với thông báo này

By Double A có quyền thay đổi Thông báo này theo thời gian. Việc sử dụng thông tin chúng tôi thu thập ngay bây giờ phải tuân theo Thông báo có hiệu lực vào thời điểm sử dụng thông tin đó. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi đáng kể trong cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc gửi email cho bạn. Nếu không, tất cả các thay đổi khác đối với Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày “Sửa đổi lần cuối” và việc sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ có liên quan của bạn sau ngày được xem xét lại cuối cùng sẽ là sự chấp nhận và thỏa thuận bị ràng buộc bởi những thay đổi đó.

 1. Câu hỏi hoặc mối quan tâm

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc Nội dung, vui lòng gửi cho chúng tôi thông báo chi tiết tại đây. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết các thắc mắc của bạn.

Ngày có hiệu lực: 28.06.2018

top